Kutsunnat

Suomen asevelvollisuusjärjestelmässä jokainen miespuolinen Suomen kansalainen on kutsunnanalainen sinä vuonna, jona täyttää 18 vuotta. Kutsuntatilaisuudessa määritetään uusien asevelvollisten palveluskelpoisuus, palveluskelpoisten palveluspaikka ja asepalveluksen suorittavien palvelusajankohta.

Kutsuntakirjeessä tai kutsuntatilaisuudessa ei kerrota yleensä riittävästi vaihtoehdoista varusmiespalveluksen suorittamiselle.