Siviilipalveluksen sisältö

Koulutusjakso

Siviilipalveluksen alussa suoritetaan neljän viikon koulutusjakso Lapinjärven siviilipalveluskeskuksessa. Maanantaista perjantaihin sijoittuva viikkotyöjärjestys koostuu noin 30 oppitunnista, joissa on läsnäolovelvollisuus. Oppituntien ulkopuolisen ajan voi käyttää vapaasti haluamallaan tavalla sivarikeskuksella tai sen ulkopuolella. Koulutusjaksolla on neljä erilaista suuntautumisvaihtoehtoa: kansalaisvalmiudet, palo-, pelastus- ja väestönsuojelu, ympäristö ja yhteiskunta sekä väkivallan ennaltaehkäisy.

Työpalvelus

Koulutusjakson jälkeen alkaa noin 10,5 kk kestävä työpalvelus. Siviilipalvelusmiehen viikoittainen työaika ei saa ylittää 40 tuntia eikä alittaa 36 tuntia.

Periaatteessa palveluspaikan osoittaminen on viranomaisten tehtävä, mutta käytännössä lähes kaikki sivarit järjestävät paikkansa itse. Palveluspaikan hankkiminen muistuttaa mitä tahansa työnhakua. Jos onnistuu löytämään siviilipalveluslaitokseksi kelpaavan paikan, sen myös melko varmasti saa. Siviilipalveluskeskus ylläpitää listausta avoimista palveluspaikoista.

Siviilipalvelusta ei voi suorittaa oman työnantajan palveluksessa, ts. et voi olla samassa paikassa samaan aikaan sekä töissä että sivarissa.

Palveluspaikkana voi toimia mikä tahansa julkisoikeudellinen taho (valtio, valtion liikelaitokset, valtion julkisoikeudelliset laitokset, julkisoikeudelliset yhdistykset, kunnat). Myös yleishyödylliset yksityisoikeudelliset yhteisöt (joiden tarkoitus ei ole liikevoiton tuottaminen) ja uskonnolliset yhdyskunnat kelpaavat tietyin edellytyksin, sen sijaan liikeyritykset eivät.

Käytännössä tavallisimpia palveluspaikkoja ovat sosiaali- ja terveydenhuoltoalan laitokset, virastot, koulut, yliopistot, kirjastot, kulttuurilaitokset ja järjestöt. Sekä palveluspaikkojen että niiden tarjoamien työtehtävien kirjo on siis hyvin laaja. Tavallisesti siviilipalveluksen suorittaminen muistuttaa normaalia työntekoa, sillä erotuksella että siitä ei makseta palkkaa.

Palveluspaikan etsiminen kannattaa aloittaa jo ennen palveluksen alkua. Palveluksen aloittamisen ajankohtaa ei kuitenkaan voi sopia palveluspaikan kanssa ennen kuin on varmistanut siviilipalveluskeskuksesta, että pääsee koulutusjaksolle ja saa palvelukseenastumismääräyksen kyseiseen paikkaan ennen sitä. Palveluspaikan olemassaolo ei kuitenkaan missään tapauksessa ole ehto siviilipalvelukseen hakeutumiselle tai sen aloittamiselle.

Henkilökohtainen syyloma

Jos sinulla ei ole palveluspaikkaa koulutusjakson lopussa, sinulle saatetaan tarjota siviilipalveluskeskuksessa henkilökohtaisen syyloman (HSL) ottamista koulutusjakson jälkeen. Sen ottaminen on kuitenkin vapaaehtoista. Syyloma on tarkoitettu sivarin henkilökohtaisten asioiden hoitamiseen, ei ratkaisemaan palveluspaikkojen puutteen aiheuttamia ongelmia.

 

LUE LISÄÄ:

Sivarikeskus

Avoimien työpalveluspaikkojen listaus