Totaali

Totaalikieltäytyminen tarkoittaa kieltäytymistä kaikesta asevelvollisuusjärjestelmään sisältyvästä palvelusta, myös siviilipalveluksesta. Totaalikieltäytymisestä seuraa ehdoton vapausrangaistus. Osa totaalikieltäytyjistä protestoi teollaan koko asevelvollisuusjärjestelmää vastaan eikä suostuisi suorittamaan siviilipalvelusta missään olosuhteissa. Osa taas protestoi ensisijaisesti siviilipalvelusjärjestelmän epäkohtia vastaan.

Amnesty International on ilmoittanut pitävänsä siviilipalveluksen kestoa syrjivänä ja pitää siviilipalveluksesta kieltäytyviä totaalikieltäytyjiä mielipidevankeina.