Vapausrangaistus

Rangaistuksen pituus

Sekä suoraan armeijasta että sivarin kautta kieltäytyvien vapausrangaistus on sama: puolet jäljellä olevasta henkilökohtaisesta palvelusajasta (armeijasta kieltäytyvien palvelusaika muutetaan ensin laskennalliseksi sivariajaksi). Kun siviilipalvelus kestää 347 vuorokautta, on tuomio siis pisimmillään 173 vrk. Rangaistus annetaan vankeutena tai nykyään tavallisesti kotiarestina lain valvontarangaistuksesta mukaisesti. Tuomio määrätään aina ehdottomana, eikä sen suorittamisesta ole mahdollisuutta päästä ehdonalaiseen vapauteen muuten kuin anomalla takaisin siviilipalvelukseen.

Valvontarangaistus

Marraskuusta 2011 alkaen rangaistuksen langettava tuomioistuin on voinut tuomita totaalikieltäytyjän joko valvontarangaistukseen tai vankeuteen. Valvontarangaistus on mahdollinen vain, mikäli vankeinhoitoviranomaiset ovat tehneet selvityksen syytetyn soveltuvuudesta siihen ennen oikeudenkäyntiä. Käytännössä lähes kaikki totaalikieltäytyjät ovat läpäisseet soveltuvuusselvityksen ongelmitta. Ehdottomia edellytyksiä ovat asunto, josta käsin suorittaa tuomio sekä se, että sinulla on jotain osallistumisvelvoitteen täyttävää tekemistä tuomion ajaksi.

Valvontarangaistuksessa henkilö suorittaa vankilan sijasta rangaistuksen kotonaan valvontapannalla varustettuna. Asunnosta saa poistua vain ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti töihin, opiskelemaan tai muuhun hyväksyttyyn ”tuomitun toimintaedellytyksiä tai sosiaalisia valmiuksia tukevaan tai edistävään” toimintaan. Käytännössä poissaololupia voi saada mm. henkilökohtaisten asioiden hoitamista ja harrastuksia varten. Valvontarangaistukseen tuomitulla on osallistumisvelvollisuus, eli johonkin hyväksyttyyn toimintaan on pakko osallistua. Päihteiden käyttö rangaistuksen aikana on kielletty ja tätä valvotaan tuomitulle asetetun rikosseuraamusviraston valvojan ennalta ilmoittamattomilla kotikäynneillä. Valvontarangaistuksen sääntöjen rikkominen voi johtaa tuomion muuttamiseksi vankeusrangaistukseksi.

Vankeusrangaistus

Mikäli totaalikieltäytyjä tuomitaan valvontarangaistuksen sijasta vankeuteen, tuomio pannaan useimmiten täytäntöön avovankilassa. Avolaitokseen pääsemiseksi tulee huolehtia avolaitosmääräyksen hankkimisesta. Tämä hoidetaan ulosottoviranomaisten kanssa siinä vaiheessa, kun tuomion täytäntöönpano tulee ajankohtaiseksi. Useimmilla totaalikieltäytyjillä ei ole ollut ongelmia päästä avolaitokseen. Vain hyvin harvalla totaalilla on tuomionsa aikana ollut merkittäviä ongelmia muiden vankien tai vartijoiden kanssa. Vankilaan joutumista ei siis kovin pahasti tarvitse pelätä. Sekä suljetussa että avolaitoksessa istuvilla vangeilla on mahdollisuus saada lomia, kun on suorittanut tuomiostaan kaksi kuukautta. Lomia saa 3 vrk/2 kk.

Avolaitoksissa ei ole muureja, kaltereita tai lukittavia sellejä. Niistä on myös mahdollisuus käydä töissä tai opiskelemassa siviilissä, muu aika vietetään kuitenkin vankilassa. Mikäli ei käy laitoksen ulkopuolella töissä, on velvollinen osallistumaan laitoksen järjestämiin töihin. Palkat ovat lähes siviilipalkkojen tasoa, mutta niistä joutuu maksamaan laitokselle ylläpitokustannuksia.

Suljettuun vankilaan joutuu mikäli ei ole hankkinut avolaitosmääräystä tai jos tekee avolaitoksessa jonkun pahemman järjestyssääntörikkomuksen (yrittää karata, jää kiinni päihteiden käytöstä tms.) Suljettu vankila vastaa enemmän mielikuvia vankiloista: kaikki aika vietetään muurien takana ja muusta kuin työajasta suuri osa ollaan omassa sellissä. Suljetussa laitoksessa työpalkka on tavallisesti noin 0,60 euroa/tunti.

Totaalikieltäytymisen seuraamukset

Totaalikieltäytymisestä langetetusta tuomiosta ei tule merkintää rikosrekisteriin. Sen sijaan Supo saattaa tehdä siitä merkinnän omiin rekistereihinsä (tosin viime vuosilta Aseistakieltäytyjäliiton tiedossa ei ole viitteitä, joiden perusteella sekään tekisi niin enää). Merkinnästä voi olla haittaa, jos haet sellaista työpaikkaa, johon pyydetään luotettavuuslausunto.

 

AIHEESTA MUUALLA:

Aseistakieltäytyjäliiton kattava Mielipidevangin opas

Valvonnassa: valvontarangaistusta suorittavan totaalikieltäytyjän blogi

Valvontarangaistuksen suorittaneen totaalikieltäytyjä Visa Savolaisen blogi rangaistusajalta

Oululaisen totaalikieltäytyjän Sampommen videoblogi