Vapautus

Asevelvollinen voidaan vapauttaa palveluksesta terveydellisistä syistä johtuvan palveluskelpoisuuden puutteen tai kaksoiskansalaisuuden perusteella. Vapautuksen myöntämisen kriteerit ovat sekä armeijassa että siviilipalveluksessa lähtökohtaisesti samat.

Vapautettujen määrä on noussut viime vuosina voimakkaasti: noin neljäsosa asevelvollisista miehistä ei enää suorita mitään palvelusta.