Kutsuntatilaisuus

Terveystarkastus

Terveystarkastus ja palveluskelpoisuusluokan määritys tapahtuvat ennen kutsuntoja, tyypillisesti oman oppilaitoksen tiloissa. Ennakkoterveystarkastukseen toimitetaan ennakkokyselylomake, joka voi vaikuttaa esimerkiksi palveluskelpoisuuden määrittämiseen. Mikäli aiot hankkia vapautuksen terveydellisten syiden perusteella, kannattaa ne tuoda esille jo ennakkoterveystarkastuksessa. Myös kutsunnoissa voidaan kuitenkin järjestää terveystarkastus, mikäli sitä pidetään tarpeellisena.

Kutsuntatilaisuus

Kutsunnanalaiset kuulutetaan kutsuntatilaisuuteen kirjeitse. Kutsuntatilaisuuden järjestää armeija yhdessä kunnan kanssa. Kutsuntoihin otetaan mukaan virallinen henkilötodistus ja tarvittaessa lääkärintodistus tai opiskelutodistus. Sivariin hakevien kannattaa tulostaa siviilipalvelushakemus etukäteen.

Kutsuntatilaisuus alkaa nimenhuudolla, jatkuu asepalveluksen esittelyllä ja päättyy jokaisen käytyä kutsuntalautakunnan edessä, jossa on määritetty palveluskelpoisuus ja mahdollinen palveluspaikka. Näiden lisäksi tilaisuus voi sisältää monenlaista spektaakkelia sotilassoittokunnan esiintymisestä isänmaallisten puheiden kautta aina lentosimulaattorien testaamismahdollisuuteen. Tilaisuudessa saatetaan vaatia siihen osallistuvalta armeijamaista käytöstä. Psykologisten vaikutuskeinojen avulla pyritään vetoamaan nuoren velvollisuudentuntoon sekä kääntämään asevelvollisuus positiiviseksi ja kiinnostavaksi mahdollisuudeksi.

Varusmiespalveluksen vaihtoehdoista puhutaan kutsunnoissa hyvin vähän, jos lainkaan. Ryhmäpainetta voi luoda tilaisuuden aseistakieltäytymistä vähättelevät tai vääristelevät puheenvuorot. Joissain tapauksissa siviilipalvelushakemukset on sijoitettu erilliseen paikkaan, josta ne on haettava kaikkien nähden. On myös tapauksia, joissa kuulustelulautakunta on kyseenalaistanut aseistakieltäytymisvalinnan. Tällainen vakaumuksentutkinta on kuitenkin laitonta.

Aseistakieltäytyminen ja kutsunnat

Siviilipalvelukseen voi hakea kutsunnoissa täyttämällä siviilipalvelushakemus. Kutsuntalautakunnan on hyväksyttävä allekirjoitettu hakemus, jossa vakuutetaan henkilökohtaisen vakaumuksen estävän asepalveluksen suorittaminen. Mitään perusteluja lautakunnalle ei tarvitse esittää, eikä se saa niitä kysyäkään. Siviilipalvelushakemuksen hyväksymisen jälkeen asevelvollisesta tulee siviilipalvelusvelvollinen ja hänen palveluksensa käsittely siirtyy siviilipalveluskeskukselle.

Totaalikieltäytyjät hakevat usein kutsunnoissa siviilipalvelukseen, ja lähettävät kutsuntojen jälkeen kieltäytymisilmoituksen Lapinjärven siviilipalveluskeskukseen. Kieltäytyä voi myös hakeutumalla varusmiespalvelukseen ja ilmoittaa kieltäytymisestä palvelukseenastumispäivänä varuskunnassa. Lue lisää totaalikieltäytymisprosessista.

Vapautuspäätökset sekä kutsunnoissa että niiden jälkeen ovat pääsääntöisesti asevelvollisen hankkiman lääkärinlausunnon mukaisia, mutta ne voivat olla erilaisiakin. Siviililääkärin lausunto ei sido kutsuntalautakuntaa. Vapautusta hakeva saatetaan viedä kutsuntalääkärin eteen. Kutsuntalääkäri esittää lautakunnalle ennakkoterveystarkastuksen ja oman tarkastuksensa pohjalta joko henkilön vapauttamista asevelvollisuudesta rauhan ajaksi (c-kelpoisuusluokka), myöntää määräaikaisen vapautuksen enintään kolmeksi vuodeksi (e-kelpoisuusluokka) tai toteaa henkilön palveluskelpoiseksi (a- ja b-kelpoisuusluokat). Lue lisää vapautuksesta terveydellisten syiden perusteella.

Kutsunnoista kieltäytyminen

Kutsunnoista kokonaan kieltäytyvä kutsunnanalainen saa sakkorangaistuksen ja uuden määräyksen osallistua kutsuntoihin. Myös kutsuntojen unohtamista käsitellään poisjäämisenä. Varsinaisten kutsuntojen lisäksi järjestetään nk. ylimääräisiä tarkastuksia. Toistuva kieltäytyminen aiheuttaa sakkokierteen, joka kuitenkin rikkoo kansainvälistä oikeutta ja josta voi valittaa heti toisen sakon saatuaan. Mikäli suunnittelet ryhtyväsi kutsuntakieltäytymiskierteeseen, ota yhteyttä Aseistakieltäytyjäliittoon saadaksesi apua valituksen tekemiseen.

Mikäli koet saaneesi kutsuntatilaisuudessa puutteelliset tai virheelliset tiedot varusmiespalveluksen vaihtoehdoista tai sinua on kohdeltu epäasiallisesti ota yhteyttä Aseistakieltäytyjäliittoon.

Voit myös osallistua kutsuntakampanjaan jakamalla tietoa varusmiespalveluksen vaihtoehdoista ennen oman paikkakuntasi kutsuntatilaisuuden alkua.