Toimeentulo siviilipalveluksen aikana

Toimeentulo

Palveluspaikka on lain mukaan velvollinen huolehtimaan sivarin majoituksesta, ruokailusta, terveydenhuollosta sekä päivärahasta ja työmatkoista. Päiväraha on sama kuin varusmiespalvelusta suorittavilla (ensimmäiseltä 165 päivältä 5,10 €, seuraavilta 89 päivältä 8,50 €, viimeisiltä 91 päivältä 11,90 €).

Ruokailu voidaan järjestää joko tarjoamalla ruokaa tai maksamalla ruokarahaa. Palvelupaikka voi myös järjestää osan ruokailuista ja maksaa loput rahana.

Palveluspaikka on velvollinen osoittamaan ja kustantamaan sivarille hänen tarvitsemansa terveydenhoidon palveluksen aikana. Tavallisesti tämä hoituu palveluspaikan työterveydenhoidon kautta. Sivari on oikeutettu palveluksen aikana myös palveluspaikan korvaamaan perushammashuoltoon ja tarvittaessa silmälasien hankkimiseen tai uusimiseen.

Palveluspaikka on velvollinen kustantamaan myös työmatkat, mikäli yhdensuuntainen työmatka on yli 5 kilometriä.

Majoitus

Jokainen palveluspaikka on lain mukaan velvollinen osoittamaan sivarilleen majoituksen ja maksamaan palvelusaikaiset asumiskustannukset, joista valtio maksaa laissa määrätyn osuuden takaisin. Majoituksen järjestämiseen palveluspaikka saa tukea valtiolta.

Majoitus voi olla – ja usein onkin – samassa asunnossa, jossa sivari on asunut jo ennen palveluksensa alkua. Jos palveluspaikka osoittaa sinut asumaan jonnekin muualle, voit saada oman asunnon ylläpitämiseen palveluksen aikana Kelalta sotilasavustusta. Avustusta ei kuitenkaan saa siihen asuntoon, johon palveluspaikka on osoittanut sinut asumaan palveluksen aikana, koska sen kustantaminen on lain mukaan palveluspaikan tehtävä. Pääsääntöisesti asumisavustuksen saaminen edellyttää, että on asunut ”omillaan” (muualla kuin vanhempien luona) vähintään kolme kuukautta ennen palveluksen alkua.

Palveluspaikan osoittamasta majoituksesta kieltäytyminen on ongelmallinen ratkaisu vaikka haluaisikin asua jossain muualla, sillä kieltäytyminen vaikuttaa heikentävästi sivarin oikeuksiin (vapaapäiviltä ei makseta ruokarahaa, työmatkoja ei korvata ym.). Palveluspaikan osoittamassa majoituksessa on tosiasiassa pakko oleskella vain silloin, kun ”sillä on oleellista merkitystä palvelustehtävien suorittamisen kannalta”.