Siviilipalvelukseen hakeminen

Siviilipalvelukseen hakeminen

Asevelvollinen voi hakeutua sivariin kutsunnoissa tai koska vain niiden jälkeen, myös varusmiespalveluksen aikana. Hakeminen tapahtuu täyttämällä siviilipalvelushakemuslomake ja toimittamalla se kutsunnoissa kutsuntalautakunnalle, varusmiespalveluksen aikana joukko-osaston komentajalle ja aina muulloin joko armeijan aluetoimistoon tai Lapinjärven siviilipalveluskeskukseen. Paperilla hakemuslomaketta saa yllämainituista paikoista ja Aseistakieltäytyjäliitosta.

Hakemukset hyväksytään ilman tutkintaa, joten käytännössä kyseessä on ilmoitus. Viranomaisten tulee käsitellä ne välittömästi, myös silloin kun hakemus on jätetty kesken varusmiespalveluksen. Tällöin hakemusten käsittelyssä esiintyy kuitenkin laajasti ongelmia.

Koska sivarin voi aloittaa?

Siviilipalvelukseen hakeutunut on määrättävä aloittamaan palvelus ”hakemuksen hyväksymisvuoden tai kahta sitä seuraavan kalenterivuoden aikana”, jos häntä ei vapauteta palveluksesta väliaikaisesti tai kokonaan tai hänelle ei myönnetä lykkäystä.

Hakemuslomakkeessa voi ilmaista toivomuksen, koska haluaisi aloittaa siviilipalveluksen suorittamisen. Koulutusjaksoja järjestetään noin kymmenen vuosittain ja kullekin jaksolle kutsuttavat määrätään useita kuukausia etukäteen. Peruutuspaikan voi saada lyhyelläkin varoitusajalla.

Siviilipalveluksen pituus

Siviilipalveluksen kesto on 347 vuorokautta. Palvelus koostuu neljän viikon koulutusjaksosta ja noin 10,5 kuukauden työpalvelusta.

Ennen siviilipalveluksen alkua mahdollisesti suoritettu varusmiespalvelus vähennetään palvelusajasta tiettyjä kertoimia käyttäen (kerroin saadaan jakamalla siviilipalvelusaika armeijassa määrätyllä henkilökohtaisella palvelusajalla, eli 165 vrk:n palvelusaikaa suorittavilla jokainen palveluspäivä armeijassa hyvittää sivariajasta 347 vrk/165 vrk = 2,10 vrk).