Ihmisoikeusvalituskampanja

Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeuskomitea on useaan otteeseen todennut suomalaisen aseistakieltäytymistä koskevan lainsäädännön rikkovan Suomea sitovaa kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaa yleissopimusta. Viimeksi tämä todettiin heinäkuussa 2013, kun komitea julkaisi Suomea koskevan määräaikaisraportin. Komitea on vaatinut Suomea lyhentämään siviilipalveluksen kestoa ja laajentamaan Jehovan todistajien vapautusmahdollisuutta koskemaan myös muita vakaumuksellisia aseistakieltäytyjäryhmiä (ei siis lakkauttamaan Jehovan todistajien vapauttamismenettelyä). Asiaan palataan, kun ihmisoikeuskomitea antaa seuraavan Suomea koskevan määräaikaisraporttinsa vuonna 2020.

Suomen valtio ei ole kuitenkaan tehnyt mitään ongelmien korjaamiseksi. Sen sijasta on toimittu täysin päinvastoin: laki Jehovan todistajien vapauttamisesta asevelvollisuuden suorittamisesta eräissä tapauksissa kumottiin 1.4.2019 alkaen. Tämän johdosta Aseistakieltäytyjäliitto suunnittelee ihmisoikeusvalitusten tekemistä totaalikieltäytyjien vapausrangaistuksista. Yksilövalitukset ihmisoikeuskomitealle voisivat pitää asiaa jatkuvasti esillä ja näyttää maaraportteja selkeämmin että kysymys on todellakin yksilöihin kohdistuvasta jatkuvasta rikkomuksesta eikä vain yleisistä periaatteista. Lisäksi antaessaan valtiolle langettavan tuomion jostain valituksesta se määräisi todennäköisesti valtion myös maksamaan vahingonkorvauksia.

Valittajan tuomitsemisprosessiin ihmisoikeusvalituksen tekeminen vaikuttaisi ensi sijassa niin, että kaikki kotimaiset oikeuskeinot pitää käyttää ennen kuin valituksen voi tehdä. Toisin sanoen käräjäoikeuden tuomiosta pitää valittaa hovioikeuteen, mikä lykkää tuomion täytäntöönpanoa hovioikeuden käsittelyajan verran (vähintään useita kuukausia). Sen jälkeen pitää vielä hakea valituslupaa korkeimmalta oikeudelta, mutta se ei enää lykkää tuomion täytäntöönpanoa. Itse ihmisoikeusvalituksen prosessi on lähtökohtaisesti kirjallinen ja sen käsittely kestää todennäköisesti useita vuosia. Mahdollisuuksien valituksen menestymiselle pitäisi olla varsin hyvät, koska komitea on jo todennut Suomen lainsäädännön rikkovan ihmisoikeussopimusta.

Jos olet ihmisoikeusvalituksen tekemisestä kiinnostunut totaalikieltäytyjä, ota yhteyttä Aseistakieltäytyjäliittoon, mieluiten jo ennen tuomitsemisprosessin alkua! Valittajan osalta valituksen tekeminen ei välttämättä edellytä työtä – me voimme vastata tästä puolesta – tai aiheuta kuluja. Olennaista on kaikkien kotimaisten oikeuskeinojen käyttäminen sekä se, että kieltäytyminen perustuu vakaumukseen.