Kieltäytymisprosessi

Kieltäytymisilmoituksen tekeminen

Totaalikieltäytyminen käynnistyy, kun totaali joko tekee kirjallisen kieltäytymisilmoituksen ennen palveluksen alkua tai sen aikana, jättää saapumatta hänelle määrättyyn palveluspaikkaan armeijassa tai sivarissa tai poistuu sieltä luvatta. Nopein tapa totaalikieltäytyä on hakeutua kutsunnoissa siviilipalvelukseen ja lähettää sen jälkeen kieltäytymisilmoitus Lapinjärven siviilipalveluskeskukseen. Kieltäytymisilmoituksessa ei tarvitse ilmoittaa kuin henkilötietosi ja kertoa että kieltäydyt siviilipalveluksesta. Useimmat totaalikieltäytyjät esittävät siinä myös kieltäytymisensä perusteet.

Siviilipalveluksesta kieltäytyvä voi kieltäytyä lähettämällä kieltäytymisilmoituksen kirjeitse Lapinjärven siviilipalveluskeskukseen. Kieltäytymisilmoituksen jättänyttä ei etsintäkuuluteta, vaan viranomaiset tekevät ilmoituksen perusteella rikosilmoituksen ja oikeusprosessi käynnistyy. Jos henkilö jää pois tekemättä ilmoitusta, sivarikeskus pyytää poliisilta virka-apua ja jonkun ajan kuluttua häntä tullaan hakemaan kotoa. Kieltäytymisen voi suorittaa tällöinkin kirjallisesti. Siviilipalveluksesta ilmoittamatta poisjääneestä voidaan tehdä myös suoraan rikosilmoitus.

Armeijasta kieltäydyttäessä kieltäytymisilmoitusta ei voi toimittaa kirjeitse. Varmin tapa on käydä jättämässä se henkilökohtaisesti määrätyssä varuskunnassa palvelukseenastumispäivänä. Mikäli jättää menemättä, saa etsintäkuulutuksen ja todennäköisesti syytteen kieltäytymisen lisäksi myös poissaolorikoksesta, josta on seurauksena sakkoja tai ehdollinen vankeusrangaistus. Tämä tapahtuu siinäkin tapauksessa, että on toimittanut kieltäytymisilmoituksen varuskuntaan etukäteen. Poissaolorikoksista langetetuista vankeustuomioista tulee merkintä rikosrekisteriin.

Rikosilmoitusta seuraa yleensä varsin pian kuulustelu, joka on käytännössä pelkkä muodollisuus eikä kestä kovin pitkään. Kuulustelussa lähinnä varmistetaan, että totaali on todella syyllistynyt kieltäytymiseen ja pysyy päätöksensä takana sekä tarjotaan mahdollisuutta kirjalliseen oikeuskäsittelyyn. Kuulustelu voidaan nykyään suorittaa puhelimitse, mutta kaikilla on oikeus lähikuulusteluun. Lisäksi Rikosseuraamuslaitos tekee ennen oikeudenkäyntiä selvityksen valvontarangaistukseen pyrkivän totaalin edellytyksistä suorittaa tuomio valvontarangaistuksena. Selvitykseen kuuluu useita tapaamisia sekä kotikäynti, jolla todetaan asunnon soveltuvuus valvontarangaistukseen.

Oikeudenkäynti

Oikeudenkäyntiä saa odottaa tavallisesti usean kuukauden ajan kieltäytymisen jälkeen – odotusaika vaihtelee suuresti parista kuukaudesta jopa yli vuoteen. Jokaisella totaalikieltäytyjällä on halutessaan mahdollisuus saada totaalikieltäytymiseen perehtynyt avustaja oikeudenkäyntiin Aseistakieltäytyjäliiton kautta. Avustajan hankkiminen on erityisen suositeltavaa, mikäli aikoo oikeudessa vedota juridisiin seikkoihin, kuten ihmisoikeussopimuksiin tai perustuslakiin.

Totaalikieltäytyjille tarjotaan tavallisesti mahdollisuutta kirjalliseen menettelyyn, jolloin suullista oikeuskäsittelyä ei järjestetä ollenkaan. Kirjallinen menettely on mahdollinen vain totaalikieltäytyjän suostumuksella, ja annetun suostumuksen voi peruuttaa koska vain ennen oikeudenkäyntiä.

Oikeudenkäynnistä tuomion täytäntöönpanoon kestää keskimäärin kolmisen kuukautta. Alioikeuden päätöksen jälkeenkin tuomion alkamisesta voi viivyttää valittamalla hovioikeuteen: tuomiota ei panna täytäntöön niin kauan, kun valituksen käsittely on kesken, missä kestää tavallisesti alle puoli vuotta. Tuomion pituus ei muutu, jos alioikeuden päätöksessä ei ole selvää virhettä, mutta rangaistusmuodon (valvontarangaistus vai ehdoton vankeus) hovioikeus voi muuttaa. Vankilaan joutumista voi lykätä tai se voi lykkääntyä jopa vuosia, mutta nopeimmillaankin se tapahtuu lähes puolen vuoden kuluttua kieltäytymisestä.